Tp.HCM quyết thu hồi dự án sau 3 năm không triển khai

Ngày 11/8, tại hội nghị công bố Nghị quyết 80/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra chỉ đạo nói trên.

thu hồi dự án
Tp.HCM sẽ thu hồi những dự án không triển khai sau 3 năm. Ảnh minh họa

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong đưa ra thông tin: hiện đất nông nghiệp của Tp.HCM chiếm dao động trên 50% cơ cấu đất của đô thị nhưng chỉ đóng góp chưa đến 1% tổng lương quốc dân (GDP). Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là điều cần thiết, tạo nền móng cho sự phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật của thành phố… Tuy nhiên, cần chắc chắn sự thống nhất, chặt chẽ, chống lãng phí trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. Đồng thời, phải công khai tài liệu các dự án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân được biết, Bên cạnh đây là giám sát, chắc chắn ích lợi cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh quy hoạch.

Ông Phong cho rằng, việc công khai tài liệu không chỉ giúp các NĐT thuận lợi hơn trong thực hiện dự án mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý giám sát, theo dõi quá trình thực hiện, lịch trình dự án đầu tư, chắc chắn ích lợi của người có đất. Trên cơ sở đó, có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai.

Để hiện hữu được các mục tiêu điều chỉnh quy hoạch, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải rà soát lại toàn bộ các dự án chậm triển khai, có phương án xử lý theo hướng: những dự án nào sau 3 năm không triển khai thì sẽ công bố hủy bỏ, thu hồi, đồng thời giải quyết chắc chắn ích lợi cho người dân.

Người đứng đầu chính quyền Tp.HCM cũng khẳng định, chính quyền luôn sẵn sàng tạo điều kiện giải thích cực kỳ cho các công ty vào đầu tư, tuy nhiên, đô thị không đón nhận các kiểu làm ăn không đúng quy định pháp luật.