Dự án sân bay Long Thành: Người dân được bồi thường thế nào ?

UBND tỉnh Đồng Nai cho thấy thêm về chính sách bồi thường đối với giá nhà, cây trồng và tài sản khác, được áp đúng theo đơn giá hiện hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án địa ốc t